Ny asa soratro

 

Samy mirakitra poezia ny olona tsirairay avy...

Ny boky

Anakampoko dia amboaran-tonokalo mirakitra tononkalo miisa 110. Ireo efa namaky ny boky dia afa-po amin'ny teny sy hafatra entiny ary mangetaheta sahady hamaky ny manaraka. Ireo tononkalo ao anatiny dia mirakitra ireo eritreritra, fihetseham-po, nofinofy anakampoko, tena izy na sandoka, tena izy sady sandoka.

 

Avadiho ireo pejy eto ambany ahitanao ny lohahevitra sy ny lohatenin'ireo tononkalo raketiny:

Tsy nampoiziko ho iny bitsiko no namafa ranomaso...

Copyright © Lalasoa Berïnson 2010-2019