Santionan-tononkalo

 

Samy mirakitra poezia ny olona tsirairay avy...

Mbola kely ianao

 

Mbola kely loatra ianao

Dia nisedra hotakotaka.

Oram-baratra sy fotaka.

Rivo-doza vaovao.

 

Mbola kely sy natory

Raha tebiteby sy tomany

No namoha anao hatrany

Tsy hoe mba hilalao akory.

 

Mbola kely loatra ianao

Raha nanonona ny anarako

Ka zary lasa fahavarako

Ny manome toky anao.

 

Fa tsy fantatro e ny lalana

Aiza no hiafaran’ny dia.

Fa mahereza, matokia

Ny haizina iny mbola hifarana.

 

Mino aho fa hatrizao

Ny fitian’Ilay Mpahary

No mitsinjo sy miaro

Ny mbola kely toa anao.

 

Ka mino aho f’ho resinao

Ny tontolo mangatsiaka

Tsy mba miantra sy masiaka

Ny mbola kely toa anao.

 

Raha...

Raha hainao ny mitony nefa ny hafa rehetra

misavorovoro sy manakiana anao,

Raha matoky tena ianao nefa io izy rehetra

misalasala mafy izay mikasika anao;

Raha hainao ny miandry, tsy sasatra miandry,

ny tsy mamaly fitaka ny lainga izay afafy,

ny mpankahala anao tsy hovalianao sandry,

Tsy miseho ho hendry ianao no sady tsy mandrafy:

Raha hainao ny maniry sy mandray izany mora

Raha hainao ny misaina nefa koa tsy andevony

Raha hainao ny mandray ny fandresena sy ny loza,

izay samy fitaka, amin'ny fomba roa mitovy;

Raha zakanao ny mandre ny marina resahinao

Aolan'ny mpandavo amitahany olona adala.

Raha tsy kivy ianao manorina izay natsanganao

Nefa hitanao nirodana, nikoro sy nirava:

Raha nampiasainao daholo ny fanananao rehetra

izay zary fatiantoka ka vao hanomboka indray,

nefa ianao tsy mitaraina, mitomanin-tsetsetra

na manenina akory sy misento mahamay.

Raha vitanao terena ny fo, ny saina sy ny tena

mba hanenjika indray ny fandresena efa nandao

Dia io ianao miady mafy, mangirifiry mahonena

Ny faniriana mba tavela no miantso hoe: "Andao!"

Raha hainao ny besinimaro, no manan-kasina ianao,

Ny anilan'ny mpanjaka, nefa koa mbola vahoaka.

Raha, na fahavalo na sakaiza, tsy misy maharatra anao.

Raha atokisana ianao nefa koa tsy tafahoatra.

Raha vitanao fenoina ny ora lasana misesy:

Fenoinao herim-po, fikirizana sy tanjaka

Dia anao ny Tany sy izay eo aminy rehetra.

Fa mbola ambonin'izany, ho Lehilahy ianao, ny zanako!

Dika malalaka ny If ... (1910), an'i Rudyard Kipling.

 

Aza sosotra amiko

 

Aza dia sosotra amiko

Raha lazaiko anao ny marina

Hoe tena misy ny olon-dratsy

Mifofo mafy anao hivarina,

Te-hanisy ratsy anao,

Te-handavo tsotr’izao.

 

Aza sosotra amiko, anaka,

Fa mananatra aho ho vatsy

Hiarovanao izay aleha:

Tsy misy tandroka ny ratsy.

Tsy izay rehetra te-hinamana

Dia hametrametra-tanana.

 

Be ny mandainga sy mamitaka,

Ny efa zatra mampiady,

Mahay miresaka haka toky,

Hangarom-bava, hanadihady.

Ny teninao iny ihany

No haminganany amin-tany.

 

Ka tandremo tsara, anaka,

Tsy firifiry no ho faly

Raha tojo tanjona ianao

Ka sambatra sy tsy mijaly,

Raha tokoa tafitanao

Ilay sambokely nofinao.

 

 

Ilay nataoko ho hasambarana hay tsy izany fa ny lalana mankany...

Copyright © Lalasoa Berïnson 2010-2019